تماس با ما

تماس با ما

تماس با ما

برای قرار دادن یک سفارش جدید، لطفا از فرم سفارش استفاده کنید یا به ما یک تماس بدهید. برای رویدادهای بیش از 10 نفر، با مهربانی به 1-2 روز پیش تماس بگیرید


Khone Alman
Sorry, we're not open yet.

Please enter a message.

لطفا نام خود را وارد کنید.

لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید.

این شماره تلفن نامعتبر است مثال: 91x-xxx-xxxx

صفر اول را وارد نکنید

منطقه تحویل غذا

Delivery times

1st cirle: about 45 minutes
2nd cirle: about 60 minutes
3rd cirle: about 75 minutes

صفحه ما را به اشتراک بگذارید: