مراسم بزرگ و جشن کریسمس آلمان


Khone Alman
Chelcheleh Restaurant
5th Golestan Street
Golestan, Tehran

افتتاح بزرگ: در تاریخ 26 دسامبر 2017، خونه آلمن رسما دروازه ها را باز می کند و اولین سرویس تحویل غذای خوشمزه برای شمال شرق تهران را آغاز می کند. سفارش اصلی غذاهای آلمانی و فارسی و لذت بردن از آن از راحتی خانه خود را، و یا برای رسیدن به ملاقات و سلام.

Diese Seite teilen: