دعوت: بوفه سال نو سال 2018 در تهران


Khone Alman
Chelcheleh Restaurant
5th Golestan Street
Golestan, Tehran

در سال 2017، راه درست را با چای سبز ناهار شب یلدای خونه آلمن آشنا کنید. لذت بردن از گسترش کامل غذاهای ایرانی و آلمان، انتخاب یک نوشیدنی الکلی، آبجو، غذای انگشت و بیشتر.

بوفه شام 59 T برای بزرگسالان، 39 T برای کودکان 7-12 ساله است و برای کودکان زیر 6 سال (بدون مالیات، گارانتی و نوشیدنی) رایگان است.

همه کسانی که شام می خورند نیز با یک هدیه 10 T Khone Alman برای استفاده در جهت ناهار یا شام فوق العاده در سال 2018 راه می روند.

Diese Seite teilen: